Informacje ogólne Regulamin pracowni Sylabusy Plany zajęć Opisy ćwiczeń Kolokwia Wykłady

Chemia fizyczna Chemia fizyczna: grupa Biologia z chemią Chemia fizyczna kierunek: Biochemia sp. Biochemia Chemia fizyczna kierunek: Ochrona środowiska
Chemia fizyczna w układach biologicznych Fizykochemia granic faz Fizykochemia granic faz   w układach biologicznych Fizykochemia surfaktantów i biosurfaktantów

Adsorbents and Catalysts  

Physicochemical Phenomena at Interfaces

Physical Chemistry

 

 

Chemia fizyczna kierunek: Ochrona środowiska

 

Nr

Tytuł

Zobacz

Nr sali

Uwagi

20

Analiza termiczna

Zobacz

123

 

21

Równowagi fazowe w układach trójskładnikowych typu ciecz-ciecz

Zobacz

122

 
   

22a

Prawo podziału Nernsta

Zobacz

122

 

22b

Prawo podziału Nernsta

Zobacz

122

część teoretyczna do ćwiczenia znajduje się w ćwiczeniu 22a

32

Miareczkowanie konduktometryczne

Zobacz

123

 

III

Wyznaczanie powierzchni właściwej żelu krzemionkowego

Zobacz

127

 

IV

Wyznaczanie powierzchni właściwej węgla aktywnego

Zobacz

127

 

VI

Parachora

Zobacz

127

 

VIII

Reguła Traubego

Zobacz

127

 

IXa

Wyznaczanie CMC przez pomiar napięcia powierzchniowego metoda stalagmometryczną

Zobacz

127

 

IXb

Wyznaczanie krytycznego stężenia micelizacji przez pomiar napięcia powierzchniowego metodą maksymalnego ciśnienia baniek

Zobacz

127

część teoretyczna do ćwiczenia znajduje się w ćwiczeniu IXa

IXc

Wyznaczanie krytycznego stężenia micelizacji przez pomiar przewodnictwa

Zobacz

127

część teoretyczna do ćwiczenia znajduje się w ćwiczeniu IXa