Informacje ogólne Regulamin pracowni Sylabusy Plany zajęć Opisy ćwiczeń Kolokwia Wykłady

Chemia fizyczna Chemia fizyczna: grupa Biologia z chemią Chemia fizyczna kierunek: Biochemia sp. Biochemia Chemia fizyczna kierunek: Ochrona środowiska
Chemia fizyczna w układach biologicznych Fizykochemia granic faz Fizykochemia granic faz   w układach biologicznych Fizykochemia surfaktantów i biosurfaktantów

Adsorbents and Catalysts  

Physicochemical Phenomena at Interfaces

Physical Chemistry

 

 

Chemia fizyczna: grupa Biologia z chemią (III rok)

 

Nr

Tytuł

Zobacz

Nr sali

Uwagi

10

Wyznaczanie stałej dysocjacji błękitu bromotymolowego metodą spektrofotometrii absorpcyjnej

Zobacz

124

 
   

11

Pomiar lepkości - wyznaczanie średniej masy cząsteczkowej

Zobacz

124

 

12a

Wykorzystanie pomiaru refrakcji molowej do badań fizykochemicznych (Refrakcja molowa a budowa związku chemicznego)

Zobacz

124

 

20

Analiza termiczna

Zobacz

123

 

36

Zastosowanie pomiaru SEM ogniw galwanicznych do wyznaczania wielkości fizykochemicznych

Zobacz

123

 

40a

Wyznaczanie stałej szybkości i rzędu reakcji (Rozkład szczawianu manganu)

Zobacz

124

 

43

Kataliza heterogeniczna

Zobacz

124

 

XIII

Wyznaczanie izotermy adsorpcji na granicy faz ciało stałe-roztwór

Zobacz

124

 

B6

Wpływ siły jonowej roztworu na szybkość reakcji chemicznej - efekt solny Brönsteda

Zobacz

124

 

B13

Miareczkowanie konduktometryczne

Zobacz

123