Informacje ogólne Regulamin pracowni Sylabusy Plany zajęć Opisy ćwiczeń Kolokwia Wykłady

Chemia fizyczna Chemia fizyczna kierunek: Biochemia
i Biotechnologia
Chemia fizyczna w układach biologicznych

Fizykochemia granicy faz

Fizykochemia granic faz   w układach biologicznych

Fizykochemia surfaktantów
i biosurfaktantów

Adsorbents and Catalysts Physicochemical Phenomena at Interfaces Physical Chemistry

 

 

Chemia fizyczna w układach biologicznych

 

Nr

Tytuł

Zobacz

Nr sali

Uwagi

B1

Destylacja – sprawdzenie reguły  Gibbsa-Konowałowa

Zobacz

124

 
   

B2

Oznaczanie zawartości prowitaminy A w suplementach diety

Zobacz

124

 

B3

Badanie mechanizmu retencji wybranych pestycydów w normalnym układzie faz

Zobacz

124

 

B4

Badanie właściwości lipofilowych wybranych pestycydów techniką chromatografii planarnej

Zobacz

124

 

B5

Szybkość inwersji sacharozy

Zobacz

124

 

B6

Wpływ siły jonowej roztworu na szybkość reakcji chemicznej - efekt solny Brönsteda

Zobacz

124

 

B7

Kataliza heterogeniczna

Zobacz

124

 

B8

Analiza związków kompleksowych

Zobacz

124

 

B11

Właściwości amfoteryczne białek

Zobacz

123

 

B12

Wpływ pH roztworu na rozpuszczalność białek

Zobacz

123

 

B13

Miareczkowanie konduktometryczne

Zobacz

123