Informacje ogólne Regulamin pracowni Sylabusy Plany zajęć Opisy ćwiczeń Kolokwia Wykłady

 

 

Chemia fizyczna z elementami fizykochemii granicy faz

- prof. dr hab. Emil Chibowski

Uwaga! Pliki zostały zabezpieczone hasłem.

Hasło do otrzymania w pok. 130 (prof. E. Chibowski) lub w pok. 222 (dr W. Stefaniak).

 Roztwory elektrolitów

 Ogniwa galwaniczne

 Kinetyka

 Kataliza

 Fizykochemia granicy faz cz. 1

 Fizykochemia granicy faz cz. 2

   

 Adsorpcja na granicy faz ciecz - gaz

 Adsorpcja na granicy ciało stałe - gaz

 Adsorpcja na granicy ciało stałe - ciecz

 Warstewki (filmy) Langmuira i Langmuira-Blodgett

 Jonity

 Koloidy

 

 

Fizykochemia granicy faz

- prof. dr hab. Lucyna Hołysz

Uwaga! Pliki zostały zabezpieczone hasłem.

Hasło do otrzymania w pok. 132 (prof. L. Hołysz) lub w pok. 222 (dr W. Stefaniak).

 1. Zjawiska międzyfazowe

 2. Metody pomiaru napięcia powierzchniowego

 3. Adsorpcja na granicy faz ciecz-gaz

 4. Warstewki (filmy) Langmuira i Langmuira-Blodgett

 5. Adsorpcja na granicy faz ciało stałe-gaz

 6. Adsorpcja na granicy faz ciało stałe-ciecz

 7. Proces wymiany jonowej (jonity)

 8. Koloidy

 

 

Physicochemical Phenomena at Interfaces   

- lectures, prof. dr hab. Emil Chibowski and prof. dr hab. Lucyna Hołysz

Uwaga! Pliki zostały zabezpieczone hasłem.

Hasło do otrzymania w pok. 130 (prof. E. Chibowski) lub w pok. 222 (dr W. Stefaniak).

 

 1. Introduction

 2. Surface tension

 3. Adsorption at the liquid-gas interface

 4. Adsorption at the solid-gas interface

 5. Adsorption at the solid-liquid interface

 6. Ion exchange process and ion exchangers (ionits)

 7. Colloids