Informacje ogólne Regulamin pracowni Sylabusy Plany zajęć Opisy ćwiczeń Kolokwia Wykłady

 

 

Ćwiczenia laboratoryjne z fizykochemii granicy faz dla studentów I roku II st. dla kierunku Analityka Chemiczna rozpoczną się 16 października 2017 r.