Informacje ogólne Regulamin pracowni Sylabusy Plany zajęć Opisy ćwiczeń Kolokwia Wykłady

 

 

Ćwiczenia laboratoryjne z Fizykochemii surfaktantów i biosurfaktantów dla studentów I roku II st. dla kierunku Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków rozpoczną się dnia 3 marca 2017 r.