Informacje ogólne Regulamin pracowni Sylabusy Plany zajęć Opisy ćwiczeń Kolokwia Wykłady

Chemia fizyczna Chemia fizyczna kierunek: Biochemia
i Biotechnologia
Chemia fizyczna w układach biologicznych

Fizykochemia granicy faz

Fizykochemia granic faz   w układach biologicznych

Fizykochemia surfaktantów
i biosurfaktantów

Adsorbents and Catalysts Physicochemical Phenomena at Interfaces Physical Chemistry

 

 

Fizykochemia granic faz w układach biologicznych

 

Nr

Tytuł

Zobacz

Nr sali

Uwagi

II

Wyznaczanie punktu ładunku zerowego Al2O3

Zobacz

127

 
   
III Wyznaczanie powierzchni właściwej żelu krzemionkowego Zobacz 127  

IV

Wyznaczanie powierzchni właściwej węgla aktywnego

Zobacz

127

 

V

Roztwory koloidalne i nefelometria

Zobacz

127

 

VI

Parachora

Zobacz

127

 

VII

Izoterma adsorpcji Gibbsa

Zobacz

127

 

VIII

Reguła Traubego

Zobacz

127

 

X

Określenie roboczej i całkowitej zdolności wymiennej jonitu

Zobacz

127

 

XI

Wyznaczanie stałych w równaniu izotermy adsorpcji Freundlicha

Zobacz

125

 

XVI

Rozpuszczalność białek w wodzie. Wyznaczanie punktu izoelektrycznego kazeiny na podstawie jej rozpuszczalności

Zobacz

127

 

XVII

Otrzymywanie liposomów. Wpływ rodzaju elektrolitu na stabilność liposomów

Zobacz

127