Informacje ogólne Regulamin pracowni Sylabusy Plany zajęć Opisy ćwiczeń Kolokwia Wykłady

Chemia fizyczna Chemia fizyczna kierunek: Biochemia
i Biotechnologia
Chemia fizyczna w układach biologicznych

Fizykochemia granic faz

Fizykochemia granic faz   w układach biologicznych

Fizykochemia surfaktantów
i biosurfaktantów

Adsorbents and Catalysts Physicochemical Phenomena at Interfaces Physical Chemistry

 

 

 

Fizykochemia granic faz

 

Nr

Tytuł

Zobacz

Nr sali

Uwagi

I

Wyznaczanie punktu izoelektrycznego suspensji Al2O3

Zobacz

127

obecnie ćwiczenie nie jest wykonywane

   

II

Wyznaczanie punktu ładunku zerowego Al2O3

Zobacz

127

 

III

Wyznaczanie powierzchni właściwej żelu krzemionkowego

Zobacz

127

 

IV

Wyznaczanie powierzchni właściwej węgla aktywnego

Zobacz

127

 

V

Roztwory koloidalne i nefelometria

Zobacz

127

 

VI

Parachora

Zobacz

127

 

VII

Izoterma adsorpcji Gibbsa

Zobacz

127

 

VIII

Reguła Traubego

Zobacz

127

 

IXa

Wyznaczanie CMC przez pomiar napięcia powierzchniowego metoda stalagmometryczną

Zobacz

127

 

IXb

Wyznaczanie krytycznego stężenia micelizacji przez pomiar napięcia powierzchniowego metodą maksymalnego ciśnienia baniek

Zobacz

127

część teoretyczna do ćwiczenia znajduje się w ćwiczeniu IXa

IXc

Wyznaczanie krytycznego stężenia micelizacji przez pomiar przewodnictwa

Zobacz

127

część teoretyczna do ćwiczenia znajduje się w ćwiczeniu IXa

X

Określenie roboczej i całkowitej zdolności wymiennej jonitu

Zobacz

127

 

XI

Wyznaczanie stałych w równaniu izotermy adsorpcji Freundlicha

Zobacz

125

 

XII

Adsorpcyjna chromatografia cienkowarstwowa

Zobacz

125

 

XIII

Wyznaczanie izotermy adsorpcji na granicy faz ciało stałe-roztwór

Zobacz

125

 

XIV

Wyznaczenie izotermy adsorpcji z fazy gazowej metodą chromatograficzną

Zobacz

127

obecnie ćwiczenie nie jest wykonywane

XV

Chromatografia gazowa w analizie ilościowej

Zobacz

127

obecnie ćwiczenie nie jest wykonywane

XVI

Rozpuszczalność białek w wodzie. Wyznaczanie punktu izoelektrycznego kazeiny na podstawie jej rozpuszczalności

Zobacz

127

 

XVII

Otrzymywanie liposomów. Wpływ rodzaju elektrolitu na stabilność liposomów

Zobacz

127