Informacje ogólne Regulamin pracowni Sylabusy Plany zajęć Opisy ćwiczeń Kolokwia Wykłady

Chemia fizyczna Chemia fizyczna kierunek: Biochemia
i Biotechnologia
Chemia fizyczna w układach biologicznych

Fizykochemia granicy faz

Fizykochemia granic faz   w układach biologicznych

Fizykochemia surfaktantów i biosurfaktantów

Adsorbents and Catalysts Physicochemical Phenomena at Interfaces Physical Chemistry

 

 

Fizykochemia surfaktantów i biosurfaktantów

 

Nr

Tytuł

Zobacz

Nr sali

Uwagi

I-S

Wyznaczanie krytycznego stężenia micelizacji SDS przez pomiar napięcia powierzchniowego metodą stalagmometryczną

Zobacz

127

 
   

IIa-S

Wyznaczanie krytycznego stężenia micelizacji związków powierzchniowo czynnych

Zobacz

127

 

IIb-S

Wyznaczanie krytycznego stężenia micelizacji związków powierzchniowo czynnych

Zobacz

127

 

III-S

Wyznaczanie izotermy adsorpcji bękitu metylenowego oraz powierzchni właściwej żelu krzemionkowego

Zobacz

127

 

IV-S

Wyznaczanie swobodnej energii adsorpcji surfaktantu na granicy faz wodny roztwór surfaktantu - powietrze

Zobacz

127

 

V-S

Rodzaje emulsji. Stabilność

Zobacz

127

 

VI-S

Wyznaczanie swobodnej energii micelizacji dodecylosiarczanu sodowego

Zobacz

125

 

VIIa-S

Zwilżalność. Równanie Washburna

Zobacz

125

 

VIIb-S

Zwilżalność. Adsorpcyjna chromatografia cienkowarstwowa

Zobacz

125

 

VIII-S

Oznaczanie zawartości anionowych związków powierzchniowo czynnych w preparatach myjących i piorących

Zobacz

125

 

IX-S

Wyznaczanie zdolności pienienia roztworów surfaktantów i preparatów kosmetycznych

Zobacz

125