Informacje ogólne   Lista pracowników Strony zakładów

 

 

   Zakład Adsorpcji

 

   Zakład Chromatografii Planarnej

 

   Zakład Fizykochemii Powierzchni ciała Stałego

 

   Zakład Zjawisk Międzyfazowych