Informacje ogólne   Lista pracowników Strony zakładów

 

 

Tytuł, imię i nazwisko, stanowisko

, ,

nr pokoju

 

prof. dr hab. Emilian Chibowski

profesor zwyczajny

Zakład Zjawisk Międzyfazowych

emil.chibowski@umcs.lublin.pl

537-56-51,   p. 130

 

prof. dr hab. Jacek Goworek

profesor zwyczajny

Zakład Adsorpcji

jacek.goworek@poczta.umcs.lublin.pl

537-55-63,   p. 219

 

prof. dr hab. Lucyna Hołysz

profesor zwyczajny

Zakład Zjawisk Międzyfazowych

lucyna.holysz@poczta.umcs.lublin.pl

537-55-50,   p.132

 

prof. dr hab. Bronisław Jańczuk

profesor zwyczajny

Zakład Zjawisk Międzyfazowych

bronislaw.janczuk@umcs.lublin.pl

537-56-49,   p. 133

   
 

prof. dr hab. Anna Zdziennicka

profesor nadzwyczajny UMCS

Zakład Zjawisk Międzyfazowych

aniaz@poczta.umcs.lublin.pl

537-56-70,   p. 134

 

dr hab. Anna Deryło-Marczewska

profesor nadzwyczajny UMCS

Zakład Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego

annad@hektor.umcs.lublin.pl

537-55-49,   p. 229

 

dr hab. Irena Malinowska

profesor nadzwyczajny UMCS

Zakład Chromatografii Planarnej

malinowska.irena@poczta.umcs.lublin.pl

537-56-77,   p. 215

 

dr hab. Agnieszka Ewa Wiącek

adiunkt

Zakład Zjawisk Międzyfazowych

a.wiacek@poczta.umcs.lublin.pl

537-56-54,   p. 129

 

dr hab. Małgorzata Janicka

adiunkt

Zakład Chromatografii Planarnej

mjanicka@hermes.umcs.lublin.pl

537-55-39,   p. 239

 

dr hab. Aleksandra Szcześ

adiunkt

Zakład Zjawisk Międzyfazowych

aszczes@poczta.umcs.lublin.pl

                 p. 114

 

dr hab. Katarzyna Szymczyk

adiunkt

Zakład Zjawisk Międzyfazowych

katarzyna.szymczyk@poczta.umcs.lublin.pl

537-55-38,   p. 113

 

dr Małgorzata Jurak

adiunkt

Zakład Zjawisk Międzyfazowych

malgorzata.jurak@poczta.umcs.lublin.pl

537-55-47,   p. 131

 

dr Joanna Krawczyk

adiunkt

Zakład Zjawisk Międzyfazowych

j.krawczyk@poczta.umcs.lublin.pl

537-56-03,   p. 117

 

dr Dariusz Sternik

adiunkt

Zakład Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego

dsternik@poczta.umcs.lublin.pl

537-56-46,   p. 128

 

dr Katarzyna Stępnik

adiunkt

Zakład Chromatografii Planarnej

katarzyna.stepnik@umcs.pl

537-55-64,   p. 243

 

dr Magdalena Błachnio

asystent

Zakład Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego

mordenit@wp.pl

537-56-37,   p. 112

 

dr Agnieszka Kierys

asystent

Zakład Adsorpcji

agnieszka.kierys@poczta.umcs.lublin.pl

537-56-07,   p. 240

 

dr Andrzej Sienkiewicz

asystent

Zakład Adsorpcji

andrzej.sienkiewicz@umcs.pl

537-56-07,   p. 240

 

dr Marek Studziński

asystent

Zakład Chromatografii Planarnej

marek.studzinski@umcs.pl

                 p. 223

 

dr Konrad Terpiłowski

asystent

Zakład Zjawisk Międzyfazowych

terpil@poczta.umcs.lublin.pl

537-56-39,   p. 111

 

dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka

asystent

Zakład Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego

malgorzata.zienkiewicz@poczta.umcs.lublin.pl

537-56-37,   p. 112

 

dr Wojciech Stefaniak

st. spec. naukowo-techniczny

Zakład Adsorpcji

wojciech.stefaniak@poczta.umcs.lublin.pl

537-56-18,   p. 222

 

mgr Agnieszka Chrzanowska

asystent

Zakład Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego

agnieszka.chrzanowska@poczta.umcs.lublin.pl

537-56-37,   p. 112

 

mgr Małgorzata Sęczkowska

asystent

Zakład Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego

malgorzata.seczkowska@poczta.umcs.lublin.pl

537-56-46,   p. 128

 

mgr inż. Grażyna Grodzicka

specjalista

Zakład Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego

grazyna.grodzicka@poczta.umcs.lublin.pl

                 p. 241

 

mgr Robert Ogonowski

st. referent inż.-techniczny

Zakład Zjawisk Międzyfazowych

robert@poczta.umcs.lublin.pl

537-55-44,   p. 135

 

Ewa Głowacka

samodzielny referent

Sekretariat

ewa.glowacka@poczta.umcs.lublin.pl

537-56-56,   p. 207